18 d’abril 2017

Novament amb el tema de l'uniformitat..


"La direcció general de coordinació de les policies locals ha fet una presentació als  caps d'alguns cossos del nou uniforme que es proposa perquè la vestimenta policial, tant dels agents municipals com dels mossos, guardi una uniformitat real. Ara algunes policies porten peces de color groc; d'altres, blau clar; d'altres combinen amb taronja... una disparitat en el vestir que s'allunya de la uniformitat que busca la Generalitat. El nou uniforme que s'estudia incorporar aposta pel blau."

Font: El punt diari
Enllaç aquí

Novament surt la notícia sobre tenir una "única" vestimenta policial, un tema que porta anys i anys sense aconseguir un consens entre totes les policies de Catalunya i que encara avui està lluny de solventar-se.  Fa uns anys el criteri era que "totes" les policies de Catalunya (fins i tot els mossos) tinguessin el mateix uniforme...
(veure noticia any 2012 Aquí)

Veurem si aquesta vegada les diferents administracions es posen d'acord, el temps ho dirà....


06 d’abril 2017

Assistència a judici en situació de baixa per malaltia o accident


Assistència a judici en situació de baixa per malaltia o accident

Segons estableix la Constitució Espanyola  de 1978, a l’article 118 estableix que “Es obligatori complir les sentències  i altres resolucions fermes del Jutges i tribunals, així com prestar la col·laboració requerida per aquests en el curs dels processos i en la execució d’allò que es resolgui”.


Per altra banda a l’article 410 de la Llei d’enjudiciament Criminal  s’estableix que “tots aquells que resideixin en territori espanyol, nacionals o estrangers,, que no estiguin impedits, tindran la obligació de concórrer a la crida judicial per declarar quan sàpiguen sobre allò que se’ls hi pregunti si per això són citats amb les formalitats prescrites a la llei”.


A l’article 420 de la mateixa llei s’estableix que aquell que no estigui impedit i no concorri al primer requeriment judicial, excepte les recollides a l’article 412, o es resisteix a declarar allò que sàpigues sobre els fets que fos preguntat, al no ser compres a les exempcions dels articles anteriors, incorrerà en la multa de 200 a 5000 euros, i si persistís en la seva resistència serà conduit en el primer cas a la presència del Jutge d’Instrucció pels agents de l’autoritat, i perseguit com a delicte d’obstrucció a la justícia tipificat a l’article 463.1 del Codi Penal, i en el segon cas serà també perseguit per un delicte de desobediència greu a  l’autoritat.  


Per altra banda  al llei de policies de Catalunya llei 16/91 s’estableix a l’article 10 , 1,5, que els agents hauran de col·laborar amb l’ Administració de justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.


Així mateix en relació a la dedicació professional la llei de policies locals 16/91 diu que els policies han de portar a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d’intervenir sempre en defensa de la llei.


Tenint en compte el Codi Penal actual, la Llei Orgànica 10/95

A l’article 412 s’estableix:

1.       El funcionari públic que requerit per l’autoritat competent, no presti l’auxili degut a l’Administració de Justícia o altres servei públic, incorreran en la pena de multa de tres a dotze mesos, i suspensió  de feina i càrrec públic per temps de sis mesos a dos anys.

2.       Si el requerit fos autoritat, cap o responsable d’una força pública o agent de l’autoritat, se li imposarà les penes de multa de dotze a divuit mesos i suspensió de feina o càrrec públic per temps de dos a tres anys.

A l’article 463 s’estableix:

1.       El que, citat en forma legal, deixi voluntàriament de comparèixer, sense causa justificada, davant d’un jutjat o tribunal en un procés criminal amb reu en presó provisional, provocant la suspensió del judici oral, serà castigat amb la pena de tres a sis mesos o multa de sis a 24 mesos. En la pena de multa de sis a 10 mesos incorrerà el que havent estat advertit, ho fes per segona vegada en causa criminal sense reu en presó, hagi provocat o no la suspensió.

Per tant si esteu en situació de baixa mèdica, i no podeu anar a judici, caldrà comunicar el fet al Jutjat, i serà el jutge que determinarà si  accepta o no la vostra petició. Si no l’accepta caldrà anar-hi al Jutjat o Tribunal que ens requereixi, encara que estigueu de situació de baixa en algunes de les modalitats que recull el sistema de Seguretat Social, és a dir, per contingències comuns (accidents no laborals o malalties comuns) o contingències professionals (accident de treball i malaltia professional).
Qualsevol dubte, a la vostra disposicio-.
 

01 de desembre 2015

La jubilación anticipada de los policías locales, cada vez más cerca


El Gobierno central da luz verde a los estudios sobre siniestralidad, peligrosidad y penosidad de las condiciones laborales en el sector para establecer los coeficientes para anticipar la edad de jubilación.

Una de las cuestiones recurrentes en la última  campaña electoral en muchos municipios han sido las plantillas de las policías locales. Los partidos prometían incrementos de plantillas en sus policías municipales, incluso por encima de la tasa de reposición permitida hasta ahora  para estos cuerpos policiales. Ahora, el Ejecutivo central ha dado luz verde a que la jubilación anticipada de la que ya disfrutan otros cuerpos policiales ahora  llegue también a las policías locales de toda España.

Anticipar la edad de jubilación ha sido una reivindicación histórica de CCOO y el resto de fuerzas  sindicales que han batallado desde hace muchos años por la  equiparación  con otros cuerpos policiales que ya lo tienen reconocido.

10 de setembre 2015

Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable a tots els cossos de Policia Local de CatalunyaEl Departament d'Interior ha aprovat el DECRET 179/2015
 Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable a tots els cossos de Policia Local existents a Catalunya,
 i publicat al DOGC de data 06.08.2015.Ver DOGC- Veure DOGC

02 de maig 2015

El Gobierno inicia el proceso para permitir a los policías locales acceder a la jubilación anticipada

 
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha iniciado el procedimiento para llevar a cabo las modificaciones normativas que permitirán regular la jubilación anticipada de los policías locales, una medida que afectará a un colectivo de unas 70.000 personas.
 
La normativa permite el anticipo de la edad mínima exigida para jubilarse a colectivos que desarrollen actividades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de mortalidad, a través del establecimiento de coeficientes correctores.
 
Para ello, el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar, en su caso, la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social’ señala que es necesaria la elaboración de diversos estudios.
 
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,  ha anunciado este sábado, en el transcurso de una visita institucional a las obras del edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Cádiz, que se ha dado orden al inicio de estos trabajos que permitirán en breve incluir a los policías locales en esta normativa.
 
Así, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social analizará el establecimiento de dichos coeficientes, mientras el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre siniestralidad de la tarea de los agentes locales.
Se trata de una medida reclamada por la APL-CCOO, así como por los propios ayuntamientos, con los que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha mantenido  contacto antes de dar inicio a los trabajos.
 
 

17 d’octubre 2014

Realizada jornada sobre "Salud laboral" en la Policía (Barcelona)

El jueves día 16 de octubre se celebró en Barcelona la jornada titulada "Salud laboral" la asignatura pendiente en  policía localA destacar el interés mostrado por todos los asistentes a esta jornada, donde intervinieron como ponentes el Doctor Juan Ignacio Paso (Inspector médico de la GuB), el  Sr. Alfredo Sanchez Hernandez (Policia Madrid y técnico superior y Master en Prevencnion de Riesgos laborales.

Se analizaron los derechos de los policias, la evaluación de riesgos y la planificación de medidas preventivas. Las instalaciones de higiene y bienestar, el equipo personal y de trabajo, la formación e información, protocolos e información sobe el ebola, etc.


Seguidamente, tras una  breve pausa se analizaron unos casos prácticos en materia de Riesgos Laborales, que facilitó la comprensión de la parte teórica que se había realizado en la primera parte de la sesión. Se realizó una mesa redonda en torno al tema de los chalecos internos como equipo de dotación, realizada por los compañeros Ruben Gomez (GuB), Benet Lopez (Policia local) y Ricard Castro (Mossos d'Esquadra)


Finalmente, para concluir la jornada la responsable de la policía local estatal de CCOO, Manuela Oliva nos explicó la situación actual de las acciones que se están realizando sobre la jubilación anticipada para los policías locales y autonómicos, así como las medidas a tomar desde los territorios y desde las respectivas secciones sindicales de los ayuntamientos

Desde la agrupación de Policías Locales de Catalunya, queremos agradecer la presencia a todos los compañeros/as que han podido asistir a esta jornada.


30 de setembre 2014

Jornada el 16 Octubre “SALUD LABORAL” LA GRAN ASIGNATURA PENDIENTE EN POLICIA LOCAL

Desde la Agrupació de Policia Local somos conscientes de la importancia de la Salud Laboral en Policia Local. Aspectos como el anticipo de la edad de jubilación, chalecos internos para los agentes, protocolos de actuación, etc...  han adquirido mayor relevancia en nuestro colectivo.

​Por todo ello, os invitamos a asistir el próximo jueves 16 de Octubre a la 
 jornada
​ que se celebrará en la sala de actos en la sede de CCOO​ en Via Laietana 16 de Barcelona. Contaremos con la presencia de los responsables de salud en Policia Local y Mossos d'Esquadra en Catalunya, así como los responsables a nivel nacional que llevan las negociaciones en Madrid sobre la jubilación anticipada para Policia Local.

“SALUD LABORAL”  LA GRAN ASIGNATURA PENDIENTE EN  POLICIA LOCAL
BARCELONA, 16 DE OCTUBRE DE 2014 
Sala de Actos -   Via Laietana 16, - Barcelona


09:00 – 09:30           Inauguración y entrega de documentación

09:30 – 10:00           Prevención Riesgos  y 2ª actividad en la Policía Local
Doctor Juan Ignacio Paso Inspector Médico Guardia Urbana Barcelona

10:00 -10:45       Aplicación  Ley  Prevención  Riesgos Laborales en cuerpos policiales (1ª parte)   Sr. Alfredo Sánchez Hernández (Policia Madrid - 
Técnico Superior y Máster en Prevención de Riesgos laborales)

10:45 -11:15                                                         DESCANSO

11:15 -12:00  Intervención sindical en Riesgos Laborales (casos prácticos) (2ª parte)

12:00 – 13:00           Mesa redonda  cuerpos policiales
Sr. Benet López (Policia Local Catalunya) 
Sr Ricard Castro (Mossos d’esquadra)

13:00 – 14:00       Situación actual  Jubilación Anticipada Policias Locales y Autonómicas
Manuela Oliva  Alarcón (Responsable Policía Local Estatal)


Clausura        Sr. Joan Gasull Muñoz  Secretario Gral Sector Admón. Local Estatal